De mazout die het beste uit je
verwarmingsketel haalt!

Stookolie is stookolie, mazout is mazout. Dat lijkt een logische redenering, maar er is niets van aan. Er zijn wel degelijk verschillen tussen de soorten stookolie en de kwaliteiten waarin ze geleverd worden. Maar waarom zou je nu kiezen voor TOTAL Mazout Ultra om je woning aangenaam warm te maken?

Beter, schoner en duurzamer verwarmen doe je met Mazout Ultra

Wat is mazout ultra?

TOTAL Mazout Ultra is een stookolie van superieure kwaliteit verrijkt met exclusieve additieven. Wist je dat TOTAL de pionier is van deze stookolievariant?

Waarom kiezen voor Mazout Ultra en niet voor klassieke mazout?

De klassieke stookolie of mazout kan je niet vergelijken met gasolie diesel of de ‘TOTAL Mazout Ultra’. Er zijn een aantal belangrijke verschillen.

Betere verbranding

Aan de Ultra is een verbrandingsverbeteraar toegevoegd. Dat betekent dat de brandstof een volledigere verbranding verzekert, dat er minder roet wordt aangemaakt en dat je bijgevolg minder verbruikt. Als je weet dat 1 mm roet in je ketel zorgt voor een meerverbruik van min. 4%, dan is de rekening - en de keuze - snel gemaakt.

Minder onderhoud, minder kosten

Een stookolieketel die werkt op Mazout Ultra, dat zal ook de installateur niet ontgaan tijdens een onderhoud. Ketels die werken met Ultra zijn minder vervuild, bevatten minder roetdeeltjes en hebben minder onderhoud nodig. Geen of nauwelijks roetafzetting op de leidingen zorgt dat het risico op een defect een heel pak wordt ingedijkt. Dat komt uiteraard ook de levensduur van je verwarmingsketel en brander ten goede.

Het gebruik van Mazout Ultra zal ook de installateur niet ontgaan

Minder geurhinder

Een klassieke stookolie kan geurhinder geven. Aan Ultra wordt een geurcomponent toegevoegd, zodat je er minder last van hebt.

Niet duurder

Je betaalt aanvankelijk iets meer voor Mazout Ultra, maar op het eind van de rit hou je er meer voordelen aan over. De gemiddelde besparing varieert van 6% tot 10%, al naargelang de ouderdom van de installatie. Bij een iets oudere installatie ligt de besparing hoger dan bij een nieuwere installatie omdat deze zijn uitgerust met andere technologieën. Maar de besparing is hoe dan ook een feit!

Kan ik zomaar overschakelen op Mazout Ultra?

Ja dat kan. De componenten die toegevoegd werden aan de Ultra hebben geen impact op de werking van de ketel en zijn ook niet schadelijk voor de verschillende onderdelen, integendeel. Zit er nog stookolie in de tank? Of is je mazouttank nog niet volledig leeg? Geen probleem! Door het toevoegen van Ultra aan je resterende stookolie, maak je het geheel gewoon beter.

Mazout Ultra = hoogrendementsmazout

Deze brandstof bestaat al meer dan 20 jaar en heeft zo’n 80% van de markt ingepalmd. Mazout Ultra kan alleen geleverd worden door een TOTAL verdeler. De Wasbeer is één van die erkende verdelers.

Troeven van Mazout Ultra op een rijtje

  • Betere verbranding, hoger rendement;
  • Minder roetvorming;
  • Langere levensduur van de ketel;
  • Minder kosten bij onderhoud van de ketel;
  • Makkelijke overschakeling van klassieke mazout op Ultra;
  • ...

Is er een Wasbeer in jouw buurt?